NMPI akademiyalıq liceyinde 21-fevral kúni «EKO PATRUL» shólkemlestirildi

No comments »

Географияны окытыу методикасы кафедрасы баслыгы, г.и к,доц. Г. Утепова , улкен окытыушы А.Искендеров хам Анык хам табий ий панлерди окытыу методикасы ( география) канигелиги магистрантлары Ибраимов А, Салиев Е, А Айтмуратовлар лицейимиздин окыушыларына » Улыума жер билими» темасында ушырасыу откерди. Ушрасыу кызыклы отти, окыушылар кызыктырган сорауларына жуап алды. Лицей китап ханасы ушын окытыушылар тарепинен китаплар лицейдин география пани окытыушысы Б .Ещановага тапсырылды.

No comments »

Liceyde seminar bolıp ótti. NMPI akademiyalıq liceyiniń social gumanitar baǵdarı pitkeriwshi kurs oqıwshılarına Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Geografiya hám ekonomika bilim tiykarları kafedrası baslıǵı g.i.k. docent G.Utepova, aǵa oqıtıwshı J.Abdiramanov, 2-kurs magitrantları G.Eshimbetova, I.Ibaraimovlar qatnasıwında seminar bolıp ótti. Seminarda oqıwshılar arasında joqarı oqıw ornına taspsıratuǵın pánlerinde geografiya páni bar oqıwshılarǵa qosımsha maǵlıwmatlar berildi. Oqıwshılar geografiya páninen qaysı baǵdarlarǵa tapsırǵanda test bolautuǵınlıǵı hám onıń mazmunı boyınsha qızıqtırǵan sorawlarına juwaplar aldı.

No comments »

Licey oqıwshılarına stependiya berildi Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 03.12.2020-j.PQ-49-10 sanlı «Intalı jaslardı tańlap alıw sisteması hám akademiyalıq liceyler jumısın jetilistiriw shara-ilajları haqqında»ǵı qararına tiykar Intalı jaslardı tańlap alıw sistemasın rawajlandırıw, olardı qollap-quwatlaw ushın zárúr shárayatalar jaratıw, ósip kiyatırǵan jas áwlattıń ilim-pánge bolǵan talpınawshańlıǵın xoshametlew, intelektual hám dóretiwshilik potencialın júzege shıǵarıw boyınsha reformalardı sistemalı ámelge asırıwdı, sonday-aq akademiyalıq liceylerdı jetilisitiriw maqsetinde qabıl etilgen qarardıń ámelde orınlanǵanınıń búgin gúwası boldıq. NMPI akademiyalıq liceyiniń eń ziyrek, eń bilimli, intalı oqıwshıları “Institut stependiyası”na ılayıq dep tabılıdı, olardıń derlik barlıǵı pán olimpiadaları jeńimpazı, sport boyınsha Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan chempionları, IELTS dárejesin joqarı ball menen alıp atırǵan oqıwshılar ekenligi akademiyalıq licey ushın úlken maqtanısh. Jámi 13 oqıwshı stependiya alıwǵa miyasar boldı. Búgin liceydiń májlisler zalında bolıp ótken salatanatlı sıylıqlaw máresiminde stependiant bolǵan oqıwshılardı NMPI rektorı Bayram Utemuratov, oqıw isleri boyınsha prorektor Jumamuratov Mırzamurat, NMPI akademiyalıq liceyi direktorı Q.Qalxorazov, liceydiń jaslar menen islesiw boyınsha direktor orınbasarı G.Masharipovalar sıylıqladı. NMPI rektorı B.Utemuratov licey oqıwshıların jetiskelikleri menen qutlıqlap, olarǵa kúshli motivaciya berdi. Sonday-aq bunday xoshamet, qollap-quwatlaw ele dawam eteteuǵınlıǵı, kim kúshli bilimge iye bolsa ol álbette bahalanatuǵınlıǵı oqıwshılarǵa ayrıqsha aytıp ótildi. Biz oylaymız usınday xoshametlewden soń bul oqıwshılar ele de alǵa qaray ilgerleydi, olardıń átirapındaǵı teńlesleri bolsa háwes etip olardıń qatarınan orın alıwǵa háreket ete baslaydı. Sonı da aytıp ótiw kerek 2020-jıl mart ayınan baslap institut keńesiniń 2021-jıl 15-fevraldaǵı jıynalıs qararına tiykar akademiyalıq liceydiń 16 xızmetkeri NMPI diń byudjetinen tısqarı qarjıları esabınan belgilengen muǵdarda lawazım aylıqlarına aylıq ústemeler tólenbekte. Ústeme belgilew haqqındaǵı instituttıń 2021-jıl 139d/1 sanlı buyrıǵına tiykar 16 oqıtıwshıǵa ústeme belgilendi. Búgin oqıtıwshı kúshli bilim bere alsa ol álbette bahalanadı, al oqıwshı kúshli bilim ala alsa ol álbette xoshametlenedi, ol ushın keleshek esikleri ashıladı.

No comments »

Búgin liceyde 22-mart “Dúnya júzlik suw kúni”ne baǵıshlanǵan ilaj bolıp ótti. Ilajdı liceydiń jaslar menen islesiw boyınsha direktor orınbasarı G.Masharipova ashıp berdi. Ilajda tiykarınan suwdıń qádiri, onı abaylap-saqlaw, únemlew mazmunında materiallar tayarlanǵan. Suwdıń qanshelli dárejede insan ómiri ushın zárúr ekenligin hár birimiz jaqsı bilemiz biraq onı abaylap saqlaw, ısrap qılmaw baslı wazıypamız ekenligin esimizden shıǵarıp qoyamız. Jaslarǵa suwd taza salqaw, onı ısrap qılmawdı úyretiw hám elede sanasına sińdiriw maqsetinde E.Sadikova ashıq sabaǵına áyne búgingi sáneni 19-mart “Dúnya júzlik suw kúni”n tiykarǵı tema etip aldı. Bul oqıwshılar ushın júdá qızıqlı boldı, interaktiv metodlar, zamanagóy texnikalardan paydalanıldı. Oqıwshılar ushın mazmunlı hám nátiyjeli ilaj boldı. Liceydiń Jaslar menen islesiw boyınsha direktor orınbasarı bul ilajdı joqarı bahaladı hám bunday iajlar turaqlı túrde ótkeriliwi kerekligin ayrıqsha aytıp ótti.

No comments »

«QR AIJSke qarsi gu’resiw orayi » qa’nigesi V.Qilisheva ta’repinen liceyimiz oqiwshilari arasinda AIV ha’m AIJS boyinsha tu’sinik jumislari alip barildi

No comments »

3-март 2021-жыл лицей психологлары тарепинен «Окытыушылар арасында карым-катнас мунасебетлерин беккемлеу»темасында семинар тренинг откерилди

No comments »

8-mart xalıqaralıq hayal qızlar bayramı múnásebeti menen NMPI akademiyalıq liceyinde “Zeyinli qızlar” atamasında oqıwshı qızlar arasında tańlaw bolıp ótti. Tańlawda jámi 12 qız eki kún dawamında óz ara bellesti. Shártler tiykarınan bes baslamaǵa baǵdarlanǵan. Oqıwshı qızlar tańlawǵa kúshli tayarlıq kórgen. Olardıń sheberligi, shaqqanlıǵı, bilimlilik dárejesi tóreshiler quramı tárepinen múnasip bahalandı. Tańlaw juwmaǵı boyınsha 12 oqıwshı qızdan 10 oqıwshı nominaciyalar jeńimpazı, 2 oqıwshı “Báhár malikası” dep tabıldı. Oqıwshılardı akademiyalıq liceydiń jaslar menen islesiw boyınsha direktor orınbasarı G.Masharipova, Ózbekstan jaslar awqamı Nókis qalalıq keńesi baslıǵı Q.Qoshmuratovalar diplom hám estelik sawǵalar menen sıylıqladı. Búgingi ótkerilgen tańlawdı Ózbekstan jaslar awqamı Nókis qalalıq keńesi baslıǵı Q.Qoshmuratova joqarı bahalap oqıwshı qızlardı hám muǵallimlerdi bayram menenen qızǵın qutlıqladı.

No comments »

Búgin Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Milliy ideya, ruwhıylıq tiykarları hám huqıq tálimi kafedrası baslıǵı E.Tilewov akademiyalıq liceydiń 101-toparına “Puqaralıq huqıq tiykarları” páninen sabaq ótti. Oqıwshılarǵa ótilip atırǵan pán boyınsha qosımsha, kerekli maǵlıwmatlar berildi. Liceydiń Jaslar menen islesiw boyınsha direktor orınbasarı G.Masharipova bunday arnawlı sabaqlardı tez-tezden shólkemlestiriw boyınhsha is-ilsjalar islep shıǵılatuǵınlıǵın ayrıqsha aytıp ótti.

No comments »

QRIIM jol háreketi qáwipsizligi basqarması jol qadaǵalaw bólimshesi injeneri leytenant Matyakupova Yulduzxan licey oqıwshılarına jol háreketi qaǵıydalrı boyınsha 207-toparǵa arnawlı sabaq ótti. 🚗🚕👮🏻‍♀️👫👬 Oqıwshılardıń jol háreketi boyınsha sorawlarına juwaplar berdi. Sabaqta tiykarınan joldan ótiw qaǵıydaları túsindirildi. Jolawshı hám avtotransportlardıń qanday qáte-kemshiliklerge jol qoyıp atırǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar berildi.🚫📵⛔️ NMPI akademiyalıq licey direktorı Q.Qalxorazov QRIIM jol háreketi qáwipsizligi basqarmasına, licey aldında oqıwshılardıń qáwipsizligin támiynlewshi «jasıl shıraq» yáki zamanagóy qáwipsizlik úskenelerin birgelikte ornatıw zárúrligin ayrıqsha atap ótti.

No comments »

Sporttıń shaxmat túri boyınsha jarıs er múǵallimler arasında da bolıp ótti.♟♟♟♟♟ Onıń juwmaǵı tómendegishe🏆🥇🥈🥉 I orın Daniyarov Salamat🥇 II orın Qazaqbaev Maqset🥈 III orın Bayniyazov Alisher🥉 Jeńimpaz bolǵan er muǵallimlerimizdi licey hákimshiligi atınan qutlıqlaymız.💐💐💐

No comments »

Erkekler arasinda shaxmat jarisi